NBArchitecten over doel PV OpMaat: ‘Grote slinger aan de energietransitie geven’

maandag
04.09.2017

‘PV OpMaat gaat een grote slinger geven aan de energietransitie en gaat bovendien werkgelegenheid creëren.’ Aan het woord is Harold van de Ven van NBArchitecten. Dit bedrijf is een van de bedrijven die toegetreden zijn tot het Europese innovatieproject PV OpMaat.

NBArchitecten behoort zodoende tot een interregionaal consortium van kennisinstellingen en bedrijven die werken aan het op maat produceren van zonnecelmaterialen voor de optimale integratie in bouwelementen. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen – Nederland, met financiële ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincies Noord-Brabant, Vlaams Brabant, Vlaams en Nederlands Limburg, het Nederlands ministerie van Economische Zaken, en het ministerie van Noordrijn-Westfalen.

Van isoleren tot solarficeren
Van de Ven is mede-eigenaar van het architectenbureau NBArchitecten. Het bedrijf ontwerpt woningen, bedrijfsgebouwen en gemeentelijke gebouwen. Bovendien zorgt Van de Ven er met zijn team voor dat deze ook gebouwd worden. ‘En begin 2016 hebben wij daarbij een bijzonder besluit genomen’, memoreert Van de Ven. ‘Sindsdien is elk ontwerp dat wij uitvoeren nul-op-de-meter (NOM) of zelfs beter. Hiertoe isoleren, elektrificeren en solarficeren wij het volledige gebouw. Dat begint bij zeer goed isoleren; niet alleen het isolatiemateriaal, maar ook drielaagsglas. Bovendien zijn er bij de ramen en deuren zeer goede kierdichten en is er een balansventilatie met warmteterugwinning (WTW). Verder gebeurt de verwarming niet met gas, maar volledig elektrisch. Ten slotte wordt het volledige elektrische verbruik van de woning in het gebouw opgewekt middels zonnepanelen.

In het solarficeren schuilt volgens Van de Ven nog wel een probleem waar het PV OpMaat-project als het aan de ondernemer ligt een oplossing voor gaat bieden. ‘Bij het aanbrengen van zonnepanelen is het uitgangspunt veelal dat dit tegen zo laag mogelijke kosten moet gebeuren. Het is dan net een restaurant met een “all you can eat”-concept, maar dan in de vorm van veel lelijke zonnepanelen op een pannendak. Wij hebben hierdoor grote moeite om goede, mooie en betaalbare zonnepanelen te vinden. Om die reden dragen wij via PV OpMaat graag bij aan het ontwikkelen van goede, mooie en betaalbare zonnepanelen die in gebouwen geïntegreerd worden.’

De kunst van overtuiging
Bij dit alles wil Van de Ven benadrukken dat het in de energietransitie om meer gaat dan het duurzaam opwekken van elektriciteit. ‘We zien dat burgers relatief eenvoudig beslissen over de aanschaf van zonnepanelen op hun dak, terwijl het probleem eigenlijk ligt bij de warmteopwekking in de gebouwen. Immers, hoe beter de isolatie is, hoe minder zonnepanelen men nodig heeft. Dat is een echter taaie kluif om uit te leggen aan burgers en tegelijkertijd vergt het ook forse investeringen. Desondanks voorzien wij een enorme verduurzamingsslag voor de bestaande woningmarkt. Het inpakken met isolatiemateriaal van de woningen zal een normaal verschijnsel worden. Maar de vraag is of de woning er daarna anders mag uitzien en of dat kan met zonnepanelen. En mag dat in een ander formaat en ook in een andere kleur? Met zonnepanelen gaat dat vooralsnog maar moeilijk maar PV OpMaat gaat dat veranderen. Met de combinatie van de kunst van de overtuiging, de technische kennis en het oog van de meester kunnen we veel betekenen voor de verduurzaming.’

‘De complete schil van veel gebouwen zal in de toekomst voorzien gaan worden van zonnestroom’, vervolgt Van de Ven. ‘Het gaat dus al snel over gigantische aantallen want fossiele brandstoffen verdwijnen en gebouwen en transport worden elektrisch. Ik geloof dat PV OpMaat een grote slinger gaat geven aan de energietransitie en bovendien werkgelegenheid gaat creëren. Een prettige bijvangst zijn zonnepanelen in alle formaten en alle kleuren tegen alle gevels en op alle daken met verschillend reliëf; hiervoor zullen wij zelf als bedrijf mede gaan zorgen.’

(foto: nul-op-de-meter (NOM)-huurappartementen aan de Willem de Zwijgerweg in Best die door NBArchitecten en BAM Wonen voorzien zijn van een bipv-gevel)

Naar overzicht